Szukaj

Diagnostyka miasto Brzozów - przychodnia, lekarz

W miejscowości Brzozów świadczone są badania diagnostyczne z zakresu badania genetyczne (Ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel. 134 309 527), gastroskopia (Ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel. 134 309 663), badanie kolonoskopowe, pet (Ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18 tel. 134 440 517), rtg (Ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel. 134 309 901,Ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel. 134 309 644), rezonans magnetyczny, a także tomografia komputerowa. Dwóch Świadczeniodawców wykonuje badania w ramach umowy z NFZ: Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza, oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Centra Diadnostyczne Voxel W Łańcucie. Obszarem działania placówek są miasta Nowy Żmigród oddalone o 44 km.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

Laboratorium Centralne

3
Ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 309 527

Pracownia Endoskopii

3
Ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 309 663

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

3
Ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 309 901

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 309 644

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Centra Diadnostyczne Voxel w Łańcucie

Pracownia Pet-Tk

4
Ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 440 517

Pracownia Spect

4
Ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, 36-200 - Brzozów   134 440 517

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed