Szukaj

Diagnostyka miasto Lublin - przychodnia, lekarz

W miejscowości Lublin świadczone są badania diagnostyczne z zakresu rtg (Al. Racławickie 23 tel. 261183249,Ul. Jaczewskiego 7 tel. 814541390 - 91,Ul. Kazimierza Jaczewskiego 2 tel. (22)8809080), rezonans magnetyczny (Ul. Grenadierów 3 tel. 817284265,Ul. Abramowicka 2 tel. 81 72 86 395; 72 86 384,Ul. Staszica 11 tel. 81 534-01-58 , 81 534-00-97), tomografia komputerowa (Ul. Biernackiego 9 tel. 817404263,Ul. Zbigniewa Herberta 21 tel. 81 760-42-15,Ul. Grenadierów 3 tel. 817285596), badania genetyczne (Ul. Bohdana Dobrzańskiego 7 tel. 081 4761845,Ul. Jaczewskiego 7 tel. 81 7477511 w 181,Ul. Prof. Antoniego Gębali 6 tel. 081-7185200), badanie gastroskopowe (Ul. Onyksowa 10 tel. 815347090,Ul. Projektowa 5 tel. 81 7105656,Ul. Abramowicka 2 tel. 81 72 86 447), badanie kolonoskopowe (Al. Kraśnicka 100 tel. 815374736,Ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 tel. 081-7244673,Ul. Jaczewskiego 7 tel. 81 7477511 wew 297), a także pet. Szesnastu Świadczeniodawców wykonuje badania w ramach umowy z NFZ: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Lublinie, "laboratorium Badań Genetycznych" Sp. Z O.o., Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana Z Dukli, a także 13 innych. Obszarem działania placówek są miasta Głusk oddalone o 8 km, Jastków oddalone o 10 km, Strzyżewice oddalone o 24 km, a także Wilkołaz.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Gabinet Rezonansu Magnetycznego

4
Al. Racławickie 23, 20-904 - Lublin   261183249

Gabinet Tomografii Komputerowej

4
Al. Racławickie 23, 20-904 - Lublin   261183249

"Laboratorium Badań Genetycznych" Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Genetycznych

4
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, 20-262 - Lublin   081 4761845

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. Św. Jana z Dukli

Laboratorium Diagnostyczne

4
Ul. Jaczewskiego 7, 20-090 - Lublin   81 7477511 w 181

Pracownia Endoskopowa

4
Ul. Jaczewskiego 7, 20-090 - Lublin   81 7477511 wew 297

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

5
Ul. Jaczewskiego 7, 20-090 - Lublin   814541390 91

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Jaczewskiego 7, 20-090 - Lublin   814541390 91

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Pracownia Diagnostyki Genetycznej

4
Ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 - Lublin   0817185200

Zakład Diagnostyki Obrazowej-Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 - Lublin   81 71 85 291

Gastromed Sp. z o.o.

Pracownia Endoskopii

5
Ul. Onyksowa 10, 20-582 - Lublin   815347090

Ośrodek Medyczny Dmp Sp. z o.o.

Pracownia Endoskopii

5
Ul. Projektowa 5, 20-209 - Lublin   81 7105656

Szpital Neuropsychiatryczny Im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pracownia Endoskopii

4
Ul. Abramowicka 2, 20-442 - Lublin   81 72 86 447

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

4
Ul. Abramowicka 2, 20-442 - Lublin   81 72 86 395; 72 86 384

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Abramowicka 2, 20-442 - Lublin   81 72 86 384

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Pracownia Endoskopii

5
Al. Kraśnicka 100, 20-718 - Lublin   815374736

Pracownia Scyntygraficzna

5
Al. Kraśnicka 100, 20-718 - Lublin   815374171

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Al. Kraśnicka 100, 20-718 - Lublin   815374177

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

5
Ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 - Lublin   0817244673

Zakład Radiologii I Medycyny Nuklearnej

4
Ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 - Lublin   0817244339

Zakład Radiologii Zabiegowej I Neuroradiologii

4
Ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 - Lublin   0817244158

Instytut Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki

Pracownia Endoskopowa

5
Ul. Jaczewskiego 2, 20-090 - Lublin   81 7184500

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Jana Bożego w Lublinie

Pracownia Endoskopowa

4
Ul. Zbigniewa Herberta 21, 20-468 - Lublin   81 7604274

Pracownia Tomografii Komputerowej

3
Ul. Biernackiego 9, 20-089 - Lublin Ul. Zbigniewa Herberta 21, 20-468 - Lublin   817404263

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Lublinie

Pracownia Endoskopowa

4
Ul. Grenadierów 3, 20-331 - Lublin   817285525

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

5
Ul. Grenadierów 3, 20-331 - Lublin   817284265

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Grenadierów 3, 20-331 - Lublin   817285596

Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.

Pracownia Endoskopowa - Koncertowa

3
Ul. Koncertowa 4D, 20-866 - Lublin   81 5323711

Top Medical Sp. z o.o.

Pracownia Endoskopowa Top Medical Sp. z o.o.

4
Ul. Zana 29/xix, 20-601 - Lublin   081 524 34 06

Lux Med Społka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

4
Ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 - Lublin   (22)8809080

Pracownia Tomografii Komputerowej

4
Ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 - Lublin   (22)8809080

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej

5
Ul. Staszica 11, 20-081 - Lublin   81 5340158 , 81 5340097

Zakład Diagnostyki I Terapii Endoskopowej

4
Ul. Staszica 16, 20-081 - Lublin   81 5325748

Zakład Radiologii Lekarskiej

3
Ul. Staszica 16, 20-081 - Lublin   081 5321084

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed