Tu jesteś: LokMed

Izby Przyjęć


 • 168 Dolnośląskie - 168 izb przyjęć w czterdziestu dwóch firmach w trzydziestu trzech miejscowościach.
 • 20 Kujawsko Pomorskie - 20 izb przyjęć u siedemnastu świadczeniodawców w piętnastu miastach.
 • 28 Lubelskie - 28 izb przyjęć w dwudziestu dwóch zakładach opieki zdrowotnej w piętnastu miejscowościach.
 • 11 Lubuskie - 11 izb przyjęć w dziewięciu firmach w dziewięciu miastach.
 • 37 Łódzkie - 37 izb przyjęć u dwudziestu trzech świadczeniodawców w czternastu miejscowościach.
 • 23 Małopolskie - 23 izby przyjęć w siedemnastu zakładach opieki zdrowotnej w ośmiu miastach.
 • 395 Mazowieckie - 395 izb przyjęć w siedemdziesięciu czterech firmach w trzydziestu sześciu miejscowościach.
 • 13 Opolskie - 13 izb przyjęć u trzynastu świadczeniodawców w dziewięciu miastach.
 • 19 Podkarpackie - 19 izb przyjęć w osiemnastu zakładach opieki zdrowotnej w trzynastu miejscowościach.
 • 10 Podlaskie - 10 izb przyjęć w dziesięciu firmach w ośmiu miastach.
 • 18 Pomorskie - 18 izb przyjęć u szesnastu świadczeniodawców w dwunastu miejscowościach.
 • 76 Śląskie - 76 izb przyjęć w sześćdziesięciu trzech zakładach opieki zdrowotnej w trzydziestu czterech miastach.
 • 20 Świętokrzyskie - 20 izb przyjęć w szesnastu firmach w dziesięciu miejscowościach.
 • 11 Warmińsko-Mazurskie - 11 izb przyjęć u dziesięciu świadczeniodawców w ośmiu miastach.
 • 20 Wielkopolskie - 20 izb przyjęć w trzynastu zakładach opieki zdrowotnej w dwunastu miejscowościach.
 • 32 Zachodniopomorskie - 32 izby przyjęć w dwudziestu trzech firmach w dwudziestu miastach.

Znajdź poradnię

Specjalizacje