Szukaj

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka - Katowice

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii I Urologii

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 750 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  chirurgia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 808 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  chirurgia ręki u dzieci Aktualizuj dane

Oddział Diabetologii Dziecięcej

Oddział Gastroenterologiczny

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 700 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  gastroenterologia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 893 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  kardiochirurgia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Kardiologii Dziecięcej

Oddział Laryngologii

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 973 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  laryngologia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Nefrologiczny

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 700 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  nefrologia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Neurochirurgii

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 717 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  neurochirurgia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Onkologii, Hematologii I Chemioterapii

Oddział Pediatrii I Endokrynologii Dziecięcej Z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 654 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  endokrynologia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Pediatrii I Neurologii Wieku Rozwojowego

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 600 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  neurologia dziecięca Aktualizuj dane

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 906 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  rehabilitacja neurologiczna Aktualizuj dane

Poradnia Audiologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 650 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:25-15:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  audiologia i foniatria Aktualizuj dane

Poradnia Chirurgiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 650 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 10:00-15:00
  Wtorek, Środa: 10:00-14:00
  Czwartek: 10:00-15:00
  Piątek: 10:00-14:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  chirurgia dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 650 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Wtorek: 08:00-13:00
  Czwartek: 08:00-14:00
  Piątek: 10:00-12:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  badanie preluksacyjne Aktualizuj dane

Poradnia ChorÓb Metabolicznych

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 641 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 09:00-13:00
  Wtorek: 09:00-14:00
  Środa: 10:00-14:00
  Czwartek: 09:00-18:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  dietetyka Aktualizuj dane

Poradnia Diabetologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 07:25-14:25
  Wtorek: 07:25-15:00
  Środa: 07:25-18:00
  Czwartek, Piątek: 07:25-14:40
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  diabetologia dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Endokrynologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 845 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 08:30-13:00 14:00-18:00
  Wtorek: 11:00-14:00
  Środa: 09:00-13:00
  Czwartek: 08:30-09:30
  Piątek: 09:00-13:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  endokrynologia dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Genetyczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 641 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Wtorek: 13:00-17:00
  Środa: 08:00-18:00
  Czwartek: 07:30-11:30
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  genetyka Aktualizuj dane

Poradnia Kardiochirurgiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 08:30-11:30
  Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 08:30-11:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  kardiochirurgia Aktualizuj dane

Poradnia Kardiologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 07:25-15:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  kardiologia dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Leczenia BÓlu

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 570 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa: 07:00-12:00
  Czwartek: 12:00-18:05
  Piątek: 07:00-11:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  leczenie bólu Aktualizuj dane

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 12:00-18:00
  Wtorek: 12:00-16:00
  Środa: 09:00-15:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  leczenie muskowiscydozy Aktualizuj dane

Poradnia Logopedyczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 14:00-18:00
  Środa: 14:00-18:00
  Czwartek: 14:30-18:30
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  logopedia Aktualizuj dane

Poradnia Nefrologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 08:45-13:30
  Wtorek: 09:00-13:00
  Środa: 08:00-12:45
  Czwartek: 09:00-13:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  nefrologia dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 641 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 09:00-16:00
  Wtorek: 07:55-13:55
  Środa: 09:30-16:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  neurologia Aktualizuj dane

Poradnia Okulistyczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 718 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 08:00-15:00
  Wtorek: 08:00-12:00
  Środa: 14:00-19:00
  Czwartek: 08:00-14:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  okulistyka dziecięca Aktualizuj dane

Poradnia Onkologii I Hematologii

Poradnia Otorynolarynologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 650 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 09:00-15:00
  Wtorek, Środa: 10:00-14:00
  Czwartek: 10:00-13:45
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  laryngologia Aktualizuj dane

Poradnia Patologii Noworodka

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 641 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 08:30-15:30
  Wtorek: 08:00-15:00
  Środa: 08:00-16:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  neonatologia Aktualizuj dane

Poradnia Urologiczna

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 650 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Wtorek, Środa: 09:00-14:00
  Czwartek: 14:00-18:00
  Piątek: 09:00-11:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  andrologia Aktualizuj dane

Pracownia Endoskopii

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 714 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek: 09:00-10:30
  Piątek: 08:00-09:30
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  gastroskopia Aktualizuj dane

Pracownia Kinezyterapii, Fizykoterapii I Masażu

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 641 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek: 08:00-13:00
  Środa, Czwartek: 08:00-18:00
  Piątek: 08:00-13:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  klimatyzatory, miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  fizjoterapia Aktualizuj dane

Pracownia Tomografii Komputerowej

Szpitalny Oddział Ratunkowy Dla Dzieci

 • ADRES:
  ul. Medyków 16, 40-752 - Katowice Aktualizuj dane
 • TELEFON:
  322 071 788 Aktualizuj dane
 • GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela: 00:00-00:00
  Aktualizuj dane
 • ATUTY:
  miejsca parkingowe, winda, przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych, łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, korytarze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, winda dla niepełnosprawnych Aktualizuj dane
 • ŚWIADCZENIA:
  Brak informacji o świadczeniach Aktualizuj dane

Jesteś właścicielem?

Mapa Wyznacz trasę do obiektu:
Mapa  Wyznacz trasę do obiektu:
Opinie o placówce 5
Twoja ocena:
8 + 6 =
Twoja ocena:

Placówki medyczne w Katowice

Poniżej znajduje się lista placówek medycznych w miejscowości Katowice. W zależności od miasta baza zawiera rejestr poradni, ośrodków zdrowia, szpitali i innych podmiotów świadczących usługi medyczne. Każda placówka ma swoją wizytówkę na której znajdują się adres, telefon, mapa, często także godziny otwarcia i oferowane świadczenia.