Szukaj

Alergolog Rybnik - przychodnia, lekarz

W miejscowości Rybnik jest jedna poradnia alergii pokarmowej. Jeden świadczeniodawca: "centrum Medyczne" Sp. Z O.o., podpisał umowę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W pobliżu występuje możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia. Najbliższą Tomografię komputerową wykonać można w mieście Rybnik w poradni Pracownia Tomografii Komputerowej (Ul. Energetyków 46), RTG w jednostce medycznej Pracownia Tomografii Komputerowej w miejscowości Rybnik (Ul. Energetyków 46), zaś Badanie Gastroskopowe w placówce Pracownia Endoskopowa w miejscowości Rybnik (Ul. Energetyków 46).

"Centrum Medyczne" Sp. z o.o.

Poradnia Alergologiczna

3
Ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 - Rybnik   324 329 423

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed