Analityka medyczna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji analityka medyczna. W bazie mamy 36 poradni w 29 miastach.

Analityka medyczna jest dziedziną nauk medycznych, która zajmuje się badaniem i diagnostyką materiałów biologicznych pobranych od pacjentów.

 

Metodyka diagnostyki laboratoryjnej obejmuje: 

– badania laboratoryjne, które mają określić właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne;

– mikrobiologiczne badania laboratoryjne wydzielin, wydalin, płynów ustrojowych i tkanek;

– działania dążące do ustalenia zgodności tkanek;

– badania identyfikacyjne nosiciela genu, który odpowiada za chorobę oraz testy wykrywające predyspozycje i szansę na zachorowanie.

 

Najważniejszym zadaniem analityka medycznego jest wykonanie w prawidłowy sposób wszelkich badań diagnostycznych zleconych mu przez lekarza. Przykładowymi zadaniami analityką są: analiza układu krwiotwórczego i moczu, wykonanie morfologii krwi obwodowej (w tym opis morfologiczny krwinek czerwonych, białych i płytkowych), ocena rozmazu krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego.  Jego praca odbywa się w laboratorium i w zakresie wielu dyscyplin naukowych m.in. biochemii, mikrobiologii, genetyki laboratoryjnej, chemii klinicznej, transfuzjologii, immunologii, wirusologii oraz diagnostyki endokrynologicznej. Dlatego też analityk powinien posiadać szeroki zasób wiedzy i potrafić go wykorzystać przy pomocy mikroskopów, wirówek, skomputeryzowanej aparatury czy analizatorów hematologicznych. 

 

Powiązane badania:

morfologia krwi

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

hemoglobina retykulocytów

badanie OB

badanie biochemiczne krwi

badanie immunochemiczne krwi

badanie stężenia sodu we krwi

badanie stężenia potasu we krwi

badanie stężenia wapnia zjonizowanego we krwi

badanie stężenia żelaza we krwi

badanie określające poziom stężenia witaminy D we krwi

badanie całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC)

badanie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

badanie stężenia mocznika we krwi (BUN)

badanie stężenia kreatyniny we krwi

badanie stężenia glukozy we krwi

test obciążenia glukozą

badanie stężenia białka całkowitego we krwi

proteinogram

badanie albumin w surowicy

badanie CRP

badanie stężenia kwasu moczowego we krwi

badanie cholesterolu całkowitego

badanie cholesterolu-HDL

badanie cholesterolu-LDL

triglicerydy (TG)

bilirubina całkowita

bilirubina bezpośrednia

fosfataza alkaliczna (ALP)

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

aminotransferaza alaninowa (ALT)

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

amylaza we krwi

kinaza kreatynowa (CK)

fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

czynnik reumatoidalny (RF)

badanie antystreptolizyny (ASO)

badanie TSH

badanie FT3

badanie FT4

badanie poziomu całkowitego swoistego antygenu dla prostaty (PSA)

badanie ogólne moczu

badanie ogólne kału

badanie krwi na pasożyty

badanie ogólne kału na krew utajoną

koagulogram

wskaźnik Quicka (wskaźnik protrombinowy - INR PT)

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

fibrynogen

posiew moczu

wymaz z gardła

posiew kału

badanie poziomu przeciwciał anty Rh

badanie HBs

badanie VDRL (odczyn kiłowy)

test na HIV

badanie na toksoplazmozę

test na przeciwciała różyczki

badania mikrobiologiczne

badania ustalające zgodność tkanek

badania identyfikacyjne

badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także