Anatomia patologiczna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji anatomia patologiczna. W bazie mamy 19 poradni w 13 miastach.

Anatomia patologiczna zajmuje się rozpoznaniem i klasyfikacją narządów przekształconych wskutek choroby lub objawiających wady rozwojowe. 

 

Z anatomii patologicznej wywodzi się patomorfologia, której celem jest badanie i ocena zmian morfologicznych występujących w tkankach i narządach. Do diagnostyki chorób wykorzystuje ona badania mikroskopowe, makroskopowe, diagnostykę molekularną, histochemię, preparatykę oraz cyfrową analizę obrazu. Patomorfologia jest dyscypliną czysto teoretyczną, ale przydaje się niemal każdej dziedzinie medycyny. Jej ważnym działem jest histopatologia, która diagnozuje zjawiska o charakterze mikroskopowym, zachodzące w komórkach i tkankach ciała. 

 

Specjalistą w dziedzinie anatomii patologicznej jest lekarza patomorfolog. Do jego głównych  zadań zalicza się:

– ustalenie przyczyn pojawiających się zaburzeń krążenia i wstrząsu, po analizie zmian morfologicznych;

– diagnostyka chorób zapalnych, na podstawie wycinka ze zmianą chorobową;

– biopsja oraz badanie materiału pobranego z tarczycy, nerek, wątroby;

– diagnostyka przyczyn niewydolności nerek, marskości wątroby, niedoczynności i nadczynności tarczycy;

– określenie zmian nowotworowych;

– analiza chorób skóry o charakterze nienowotworowym;

– badanie zespołów upośledzonego wchłaniania;

– histologiczna ocena mięśnia sercowego;

– oszacowanie powikłań cukrzycy o charakterze przewlekłym;

– rozpoznawanie zmian rozrostowych endometrium (mięśniaki macicy, endometrioza), ciąży pozamacicznej, chorób węzłów chłonnych o charakterze zapalnym i odczynowym;

– diagnostyka chorób szpiku, zmian zwyrodnieniowych stawów, zmian wstecznych kości oraz ich stanów zapalnych;

– ocena płynów pochodzących z jam ciała (otrzewnej, opłucnej oraz worka osierdziowego);

– oszacowanie chorób związanych z autoagresją;

– badanie chorób związanych z układem nerwowych o charakterze degeneracyjnym;

– przeprowadzanie sekcji zwłok, która ma na celu określenie przyczyn zgonu pacjenta.

 

Powiązane badania:

biopsja aspiracyjna

badania cytodiagnostyczne

biopsja celowana

badanie śródoperacyjne

badanie histopatologiczne

badanie cytologiczne

barwienie histochemiczne

barwienie immunohistochemiczne

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także