Audiologia i foniatria - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji audiologia i foniatria. W bazie mamy 320 poradni w 130 miastach.

Audiologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się odbieraniem dźwięków ze środowiska zewnętrznego przez człowieka, czyli słuchem oraz jego zaburzeniami i leczeniem.

 

Podstawą pracy lekarza audiologa jest prawidłowe wykonanie badań. Najpopularniejsze z nich to endoskopia bezpośrednia krtani i jamy nosowo-gardłowej. Ta analiza polega na sprawdzeniu gardła, krtani, jam nosowych, przegrody nosa przy pomocy małego lusterka oraz uszu przy użyciu otoskopu. Do innych profesjonalnych badań prowadzonych przez audiologa zalicza się: badanie akumetryczne, podczas którego pacjent powtarza wyrazy wymówione szeptem przez lekarza, próbę Webera ustalającą przewodnictwo kostne ucha lewego i prawego, próbę Schwabacha sprawdzającą czas słyszenia drogą kostną oraz próbę Rinnego charakteryzującą przewodnictwo kostne i powietrzne.

 

Audiolog-foniarta zajmuje się badaniem i leczeniem następujących schorzeń:

– głuchoty;

– niedosłuchu;

– wad mowy i chrypki;

– bezgłosu (tzw. afonii);

– zawodowych chorób głosu;

– szumów usznych;

– zaburzeń połykania;

– zaburzeń równowagi i zawrotów głowy;

– raka krtani oraz innych nowotworów w okolicy gardła, szyi i nosa;

– dysleksji, autyzmu, mutyzmu, logo fobii i jąkania (te choroby wymagają współpracy z innymi lekarzami m.in. logopedami i psychologami).

 

W zależności od postawionej diagnozy lekarz może wybrać leczenie farmakologiczne lub skierować pacjenta na zabieg. Decyduje również o zastosowaniu rehabilitacji oraz fizykoterapii narządu słuchu, mowy lub równowagi, które są szczególnie ważne po przebytych operacjach.

 

Do najczęstszych zabiegów wykonywanych przez audiologów zalicza się: 

– oczyszczanie przewodu słuchowego zewnętrznego, np. przez usunięcie czopu woskowinowego;

– nakłucie błony bębenkowej (tzw. paracenteza);

– założenie drenu w błonie bębenkowej;

– udrażnianie trąbki słuchowej Eustachiusza;

– dopasowanie aparatu słuchowego;

– punkcja zatoki szczękowej, nacieku wokół migdałków podniebiennych i nacięcie go;

– zabiegi laserowe na głośni i krtani;

– operacje podniebienia.

 

Powiązane badania:

audiometria tonalna

audiometria nadprogowa

audiometria impedancyjna

tympanometria

audiometria mowy

otoemisja akustyczna

badanie elektrofizjologiczne

badanie akumetryczne

endoskopia krtani i jamy nosowo-gardłowej

próba Webera

próba Schwabacha

próba Rinnego

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także