Diagnostyka labolatoryjna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji diagnostyka labolatoryjna. W bazie mamy 33 poradni w 27 miastach.

Diagnostyka laboratoryjna to dyscyplina medycyny zajmująca się badaniem materiałów pobranych od pacjenta m.in.: krwi, moczu, wydzielin czy wymazów. Badania można wykonać na skierowanie od lekarzy oraz „na życzenie” pacjenta odpłatnie. Ich wyniki pozwalają ustalić ogólny stan zdrowia, zaplanować i monitorować leczenie. 

 

Do wizyty w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej pacjent powinien być odpowiednio przygotowany. Na niektóre badania należy zgłaszać się przed śniadaniem, na czczo (np. badanie stężenia glukozy), ponieważ spożyty pokarm może zmienić stężenie niektórych pierwiastków we krwi. Inne wymagają pobrania próbki o konkretnej porze dnia np. rano. 

 

Zakres usług wykonywanych w Zakładach Diagnostyki Laboratoryjnej obejmuje:

– biochemię kliniczną (np. badanie oznaczenia stężenia amoniaku we krwi);

– analitykę ogólną (np. badanie ogólne moczu);

– hematologię podstawową (wykonanie morfologii krwi);

– diagnostykę chorób tarczycy;

– diagnostykę hormonów, markerów i wirusów;

– koagulologię (badanie podstawowych parametrów układu krzepnięcia);

– diagnostykę ciężarnych;

– reumatologię.

 

Powinniśmy pamiętać, że pobieranie krwi od pacjenta w celu diagnostycznym jest rodzajem świadczenia zdrowotnego. W związku z tym może go udzielić tylko uprawniony personel medyczny. W tym przypadku są to diagności laboratoryjni i pielęgniarki.

 

Powiązane badania:

morfologia krwi

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

hemoglobina retykulocytów

badanie OB

badanie biochemiczne krwi

badanie immunochemiczne krwi

badanie stężenia sodu we krwi

badanie stężenia potasu we krwi

badanie stężenia wapnia zjonizowanego we krwi

badanie stężenia żelaza we krwi

badanie określające poziom stężenia witaminy D we krwi

badanie całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC)

badanie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

badanie stężenia mocznika we krwi (BUN)

badanie stężenia kreatyniny we krwi

badanie stężenia glukozy we krwi

test obciążenia glukozą

badanie stężenia białka całkowitego we krwi

proteinogram

badanie albumin w surowicy

badanie CRP

badanie stężenia kwasu moczowego we krwi

badanie cholesterolu całkowitego,

badanie cholesterolu-HDL

badanie cholesterolu-LDL

triglicerydy (TG)

bilirubina całkowita

bilirubina bezpośrednia

fosfataza alkaliczna (ALP)

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

aminotransferaza alaninowa (ALT)

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

amylaza we krwi

kinaza kreatynowa (CK)

fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

czynnik reumatoidalny (RF)

badanie antystreptolizyny (ASO)

badanie TSH

badanie FT3

badanie FT4

badanie poziomu całkowitego swoistego antygenu dla prostaty (PSA)

badanie ogólne moczu

badanie ogólne kału

badanie krwi na pasożyty

badanie ogólne kału na krew utajoną

koagulogram

wskaźnik Quicka (wskaźnik protrombinowy - INR PT)

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

fibrynogen

posiew moczu

wymaz z gardła

posiew kału

badanie poziomu przeciwciał anty Rh

badanie HBs

badanie VDRL (odczyn kiłowy)

test na HIV

badanie na toksoplazmozę

test na przeciwciała różyczki

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także