Genetyka kliniczna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji genetyka kliniczna. W bazie mamy 55 poradni w 29 miastach.

Genetyka kliniczna to specjalizacja lekarska skupiająca się na diagnostyce prenatalnej i badaniu chorób genetycznych oraz wrodzonych wad rozwojowych człowieka, które powstały w konsekwencji zaburzeń funkcjonalnych lub strukturalnych materiału genetycznego rodziców i/lub dziecka (w zależności od przypadku). 

 

Specjalistą w tej dziedzinie jest lekarz genetyk. Do jego najważniejszych zadań zalicza się:

– ustalenie, czy dana choroba jest dziedziczna,

– rozpoznanie mechanizmu dziedziczenia schorzenia i identyfikacja członków rodziny chorego,

– wyliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u następnych pokoleń, 

– poradnictwo o danej chorobie genetycznej,

– podjęcie specjalistycznego leczenia,

– współpraca z rodzicami i ginekologiem podczas procesu diagnostyki prenatalnej.

 

W celu sprawdzenia dziedzicznych predyspozycji do danej choroby zostaniemy skierowani na testy prognostyczne, które ułatwią wyliczenie szansy na zachorowanie. Współcześnie wśród najczęściej dziedziczonych mutacji genetycznych wyróżnia się mutacje w genach BRCA1 i BRCA2. Ich występowanie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Ponadto rodzice coraz częściej decydują się na wykonanie badań prenatalnych płodu, które przeprowadza się w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Mają one na celu wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych tj. zespół Downa czy nieprawidłowości chromosomów.

 

Powiązane badania:

testy prognostyczne 

testy diagnostyczne

badania na nosicielstwo

testy farmakogenomiczne

testy nutrigenomiczne

badania prenatalne

testy na ojcostwo

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także