Szukaj

Higiena środowiska - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji higiena środowiska. W bazie mamy 1 poradni w 1 miastach.

Higiena środowiska jest jedną z głównych dyscyplin współczesnej medycyny zapobiegawczej, która zajmuje się badaniem i analizą czynników środowiska zewnętrznego oraz ich wpływem na organizm ludzki. Te dane pozwalają na ustalenie sanitarno-higienicznych normatyw oraz wypracowanie patentów na ich wykorzystywanie lub usuwanie. 

 

Do podstawowych elementów środowiska zewnętrznego zalicza się wodę, powietrze i glebę. Jeżeli te czynniki są zbyt silne i długotrwale oddziaływają na organizm ludzki, to dochodzi do zachwiania równowagi i sprawność reakcji adaptacyjnych jest ograniczona. 

 

Z właściwości fizycznych powietrza najważniejsze znaczenie dla organizmu człowieka mają: temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i ruch powietrza. Sprzyjają one występowaniu różnych schorzeń m.in.: grypy, przeziębień, zapaleń oskrzeli, zaburzeń termoregulacji, bólów reumatycznych, choroby wieńcowej, problemów z układem krwionośnym, poparzeń czy odmrożeń. Warto wspomnieć również o zanieczyszczeniach powietrza: pyłowych, gazowych i biologicznych. Ich nadmiar doprowadza do chorób układu oddechowego, zmniejsza odporność, prowadzi do powstania zmian miażdżycowych, alergii oraz astmy. 

 

W przypadku wody najistotniejszymi wskaźnikami fizycznymi są temperatura, mętność, barwa i zapach wody, a ze wskaźników chemicznych jej utlenialność oraz zawartość związków azotowych i chlorków. Przekroczenie tych wskaźników świadczy o zanieczyszczeniu ściekami komunalnymi. Ponadto mogą występować w niej również drobnoustroje chorobotwórcze tj. grzyby, pierwotniaki, robaki, wirusy wywołujące żółtaczkę zakaźną czy chorobę Heinego-Medina.

 

Natomiast gleba, z której trafiają składniki mineralne do organizmu człowieka i zwierząt poprzez rośliny i wodę, jest również naturalnym odbiornikiem odpadków. Mogą one doprowadzić do chorób odzwierzęcych, tężca, zgorzeli gazowej oraz chorób zakaźnych przewodu pokarmowego. 

 

Kontrolą wszystkich zanieczyszczeń środowiska zajmują się stacje sanitarno-epidemiologiczne, na którego czele stoi Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i sprawdza wszystkie nieprawidłowości z pomocą personelu medycznego m.in. diagnostów laboratoryjnych i techników analizy medycznej. Jednak człowiek powinien dążyć do poprawy higieny środowiska m.in.: poprzez eliminację metali ciężkich i szkodliwych gazów oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. 

 

Powiązane badania:

badania mykologiczne zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej

badania chemiczne zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej

badania poziomu dźwięku w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej

badań i pomiary czynników fizycznych na stanowiskach pracy

badania i pomiary czynników chemicznych na stanowiskach pracy

badania na zawartość substancji chemicznych w preparatach i wyrobach w ramach nadzoru nad chemikaliami (REACH)

badania zawartości cezu Cs-137

badania rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego

testy specjalistyczne aparatów RTG

badania natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego w środowisku

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed