Medycyna szkolna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji medycyna szkolna. W bazie mamy 39 poradni w 34 miastach.

Medycyna szkolna to dziedzina zajmująca się opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkołach. Sprawuje ją higienistka szkolna lub pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, której gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się na terenie szkoły. Dzieci i młodzież szkolna są objęte opieką pielęgniarki/higienistki szkolnej od momentu rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Do najważniejszych świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej należą:

– wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży, które pozwalają wykryć nieprawidłowości w zakresie: rozwoju fizycznego (wysokość), masy ciała, układu ruchu (problemy z kręgosłupem), ostrości wzroku, zeza, widzenia barw, słuchu, ciśnienia tętniczego, zaburzeń statyki ciała i wad wymowy;

– opieka nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych;

– grupowa profilaktyka fluorkowa dla klas I-IV szkoły podstawowej;

– pomoc dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

– opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

– udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych zachorowaniach, urazach czy zatruciach;

– rozwój edukacji zdrowotnej.

 

Innym bardzo ważnym obowiązkiem pielęgniarki/higienistki szkolnej jest prowadzenie kart zdrowia ucznia, w których znajdują się informacje o wynikach testów przesiewowych, przebytych chorobach, problemach zdrowotnych/szkolnych/społecznych, kwalifikacja do wychowania fizycznego oraz obserwacje i wywiady środowiskowe. Rodzic ma prawo nieodpłatnie skopiować tę kartę i w przypadku zmiany szkoły przekazać ją w nowe miejsce. Po zakończeniu edukacji ucznia karta ta trafia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w poradni. 

 

Powiązane badania: 

testy przesiewowe u dzieci i młodzieży

badanie BMI

badanie kręgosłupa

badanie wzroku

badanie słuchu fizycznego

badanie ciśnienia tętniczego 

badanie mowy 

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także