Szukaj

Psychiatria środowiskowa - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji psychiatria środowiskowa. W bazie mamy 1 poradni w 1 miastach.

Psychiatria zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką zaburzeń psychicznych. Jedną z jej gałęzi jest psychiatria środowiskowa, w ramach której leczenie pacjenta skupia się na podejściu systemowym, a chory ma zapewnioną kompleksową opiekę psychologiczną, psychiatryczną oraz bardzo często również pielęgniarską, co pozwala odciążyć bliskich pacjenta. Specjalistą w tej dziedzinie jest psychiatra lub psycholog.

 

W ramach psychiatrii środowiskowej kładzie się nacisk na leczenie w środowisku naturalnym dla pacjenta, a tym samym ograniczenie procesu leczenia w warunkach szpitalnych. Podstawową zasadą jest zachęcanie chorego do aktywności w życiu społecznym, pełnieniu takich ról w społeczeństwie, jakie pełnią osoby zdrowe. Leczenie zaburzeń psychicznych odbywa się m.in. w ramach spotkań grupowych, turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć w ośrodkach pomocy medycznej właściwych dla miejsca zamieszkania chorego.

 

Powiązane badania:

badania psychologiczne

badania psychiatryczne

badania laboratoryjne

badania radiologiczne

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed