Szukaj

Ratownictwo medyczne - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji ratownictwo medyczne. W bazie mamy 1 poradni w 1 miastach.

Głównym zadaniem ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy osobom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą zazwyczaj: ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz oraz kierowca karetki. Każda z osób musi posiadać umiejętność udzielenia pierwszej pomocy pacjentom.

 

Gdy w zespole ratownictwa medycznego nie ma lekarza, to obowiązek oceny stanu zdrowia poszkodowanego spoczywa na ratowniku medycznym. Osoba ta posiada ściśle określony zakres działania – po ocenie stanu zdrowia pacjenta, musi udzielić mu pierwszej pomocy i w razie potrzeby podtrzymywać jego funkcje życiowe podczas transportu do szpitala. Ratownik medyczny może m.in. podać pacjentowi niektóre z leków, opatrzyć rany, przywrócić poszkodowanemu drożność dróg oddechowych, wykonać intubację dotchawiczną czy EKG serca.

 

Powiązane badania:

EKG serca

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed