Szpitale w miejscowości Koszalin


Opis

W miejscowości Koszalin znajdują się oddziały Chirurgii ogólnej (Ul. Szpitalna 2 tel. 094 347 16 54), Chorób wewnętrznych (Ul. Szpitalna 2 tel. 094 347 16 00), Kardiologii, oraz Okulistyki. Szpitale przyjmują chorych z miejscowości Świeszyno oddalone o 9 km, Dygowo oddalone o 41 km, Rąbino oddalone o 42 km, oraz Siemyśl. Najbliżej Rezonans można przeprowadzić Koszalin w miejscowości położonej 1km od miasta, telefon 94 3461199. Tomografia w ramach NFZ przeprowadzana jest w poradnii Pracownia Tomografii Komputerowej, Koszalin Ul. Kościuszki 7.

Irena Śliwińska

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Ul. Monte Cassino 13
Ulica
75-414 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Środa, Piątek: 08:00-16:00
 • Czwartek: 08:00-16:15
 • Sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu
Świadczenia
3,6,16
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Poradnia Uzależnień

Ul. Monte Cassino 13
Ulica
75-414 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Środa, Piątek: 08:00-20:00
 • Czwartek: 08:00-21:00
 • Sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu
Świadczenia

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Hospicjum Stacjonarne

Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80
Ulica
75-136 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Hospicjum stacjonarne
 • Medycyna paliatywna w warunkach stacjonarnych
Świadczenia
nie znany
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika W Koszalinie

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii Dziecięcej I Neonatologicznej

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci
Świadczenia
8,10,15
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Chirurgii Dziecięcej I Urazowo-Ortopedycznej

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia przewodu pokarmowego u dzieci
 • Chirurgia endokrynologiczna u dzieci
 • Chirurgia dziecięca
Świadczenia

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia naczyniowa
Świadczenia

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Endoprotezoplastyka
Świadczenia

Oddział Dermatologii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Wenorologia
 • Dermatologia
Świadczenia

Oddział Diabetologiczny

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Diabetologia
Świadczenia

Oddział Kardiologii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Kardiologia
 • Intensywny nadzór kardiologiczny
 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Świadczenia

Oddział Laryngologii Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą protez
 • Otorynolaryngologia
 • Wymiana procesora mowy
Świadczenia

Oddział Neurochirurgii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Neurochirurgia
Świadczenia

Oddział Neurologii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie udaru mózgu
 • Neurologia
Świadczenia

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie AIDS
 • Leczenie WZW
 • Choroby tropikalne
 • Choroby zakaźne
Świadczenia

Oddział Okulistyczny

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Okulistyka
 • Usunięcie zaćmy
Świadczenia

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Onkologia
Świadczenia

Oddział Urologii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Urologia
Świadczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Koszalinie

Oddział Chirurgii Ogólnej

Ul. Szpitalna 2
Ulica
75-720 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Wtorek: 15:00-20:00
 • Środa: 18:00-20:00
 • Czwartek: 17:00-22:00
 • Piątek: 10:00-15:00 18:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia endokrynologiczna
 • Chirurgia przewodu pokarmowego
Świadczenia
6,8,9,10,11,13,14,16
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ul. Szpitalna 2
Ulica
75-720 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 08:00-13:00 15:00-18:00
 • Wtorek: 19:00-20:00
 • Środa: 13:00-18:00
 • Czwartek: 16:00-17:00
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ręki
Świadczenia

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ul. Szpitalna 2
Ulica
75-720 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Choroby wewnętrzne
Świadczenia

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Ul. Szpitalna 2
Ulica
75-720 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Długoterminowa opieka stacjonarna dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Świadczenia

Medison Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Koszalinie

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Piątek: 08:00-16:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia
12, 5, 10, 14
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Alkoholowych- Detoksykacji

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu (detoksykacja)
Świadczenia

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych- Detoksykacji

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Świadczenia

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Alkoholowych - Detoksykacji

Ul. Sarzyńska 9
Ulica
75-950 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu (detoksykacja)
Świadczenia

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych - Detoksykacji

Ul. Sarzyńska 9
Ulica
75-950 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Świadczenia

Oddział Psychiatrii Sądowej

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie w ramach psychiatrii sądowej
Świadczenia

Oddział Psychiatrii Sądowej

Ul. Sarzyńska 9
Ulica
75-950 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie w ramach psychiatrii sądowej
Świadczenia

Oddział Psychiatryczny

Ul. Sarzyńska 9
Ulica
75-950 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

Oddział Psychiatryczny Ogólny

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Zwycięstwa 119
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Wtorek, Środa: 08:00-17:00
 • Czwartek: 14:00-20:00
 • Piątek: 08:00-09:00 13:00-15:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień
Świadczenia

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ul. Zwycięstwa 119
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Środa, Piątek: 08:00-16:00
 • Czwartek: 08:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

Zakład/oddział Opiekunczo-Leczniczy Psychiatryczny

Ul. Słoneczna 15
Ulica
75-642 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Psychiatryczne świadczenia opiekuńczo-lecznicze dla dzieci i młodzieży
Świadczenia

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Ul. Sarzyńska 9
Ulica
75-950 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Psychiatryczne świadczenia opiekuńczo-lecznicze dla dzieci i młodzieży
Świadczenia

Nzoz Uromed Sp. Z O.o.

Oddział Ginekologiczny Jednego Dnia

Ul. Głowackiego 7
Ulica
75-402 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 14:00-19:00
 • Wtorek: 17:30-22:30
 • Czwartek: 08:00-13:00
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Ginekologia
Świadczenia
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Ortopedii Jednego Dnia

Ul. Głowackiego 7
Ulica
75-402 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 14:00-19:00
 • Wtorek, Czwartek: 08:00-13:00
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia ręki
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Świadczenia

Oddział/zespÓł Chirurgii Jednego Dnia

Ul. Głowackiego 7
Ulica
75-402 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 14:00-19:00
 • Wtorek, Czwartek: 00:00-13:00
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia przewodu pokarmowego
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia endokrynologiczna
Świadczenia

Oddział/zespół Chirurgii Jednego Dnia

Ul. Głowackiego 7
Ulica
75-402 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 14:00-19:00
 • Wtorek, Czwartek: 08:00-13:00
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia przewodu pokarmowego
 • Chirurgia endokrynologiczna
 • Chirurgia ogólna
Świadczenia

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc I

Ul. Niepodległości 44/48
Ulica
75-252 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie gruźlicy
Świadczenia
14,12,15,16,3
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc I

Ul. Niepodległości 44/48
Ulica
75-252 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Pulmonologia
 • Leczenie gruźlicy
 • Choroby płuc
Świadczenia

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc W Koszalinie

Ul. Niepodległości 44/48
Ulica
75-252 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze
 • Świadczenia całodobowe pielęgnacyjno-opiekuńcze
Świadczenia

Affidea Onkoterapia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Oddział Radioterapii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: całodobowo

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Brachyterapia
 • Teleradioterapia
Świadczenia
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Euromedic Onkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapii W Koszalinie

Oddział Radioterapii

Ul. Chałubińskiego 7
Ulica
75-581 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Brachyterapia
 • Teleradioterapia
Świadczenia
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "monada"

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

Ul. Kościuszki 7
Ulica
75-404 - Koszalin
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 09:00-20:00
 • Wtorek: 08:15-19:00
 • Środa: 08:15-20:00
 • Czwartek: 08:00-20:00
 • Piątek: 08:15-18:15

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Świadczenia
6,11
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Lokalizacja

Znajdź poradnię

Specjalizacje