Szukaj

Szpitale w miejscowości Łódź-Widzew - przychodnia, lekarz

W miejscowości Łódź-Widzew znajdują się oddziały kardiologii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych (Ul. Milionowa 14 tel. 426 761 774), oraz okulistyki (Ul. Milionowa 14 tel. 426 721 961). Szpitale przyjmują chorych z miejscowości Nowosolna oddalone o 8 km, oraz Dmosin. Najbliżej rezonans magnetyczny można przeprowadzić Łódź-Widzew w miejscowości położonej 2km od miasta, telefon 426 638 466. tomografia komputerowa w ramach NFZ przeprowadzane są w poradnii Pracownia Tomografii Komputerowej, Łódź-Widzew Ul. Pomorska 251. Najbliżej położony oddział onkologii znajduje się w miejscowości Łomża w odległości 4km przy Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11.

Przychodnia Stomatologiczna

5
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 157, 92-332 - Łódź-Widzew Ul. Aleksandra Tansmana 8/2, 92-548 - Łódź-Widzew   42 6764991

Wizyty Domowe

3
Ul. Longinusa Podbipięty 5, 92-440 - Łódź-Widzew   601062727

Lux Med Diagnostyka

3
Ul. Przędzalniana 66, 90-338 - Łódź-Widzew   22 880 90 80

Centrum Medyczne Księży Młyn

Chirurgia Jednego Dnia

4
Ul. Przędzalniana 66, 90-338 - Łódź-Widzew   422 533 050

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Chorób Wewnętrznych I Diabetologii

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 340

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 260

Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 460

Klinika Kardiologii

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 254

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii I Transplantologii Nerek

3
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 400

Klinika Rehabilitacji Medycznej

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 440

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 210

Oddział Diagnostyczno - Obserwacyjny

5
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 202

Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych

3
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   426 757 338

Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej I Szczękowo-Twarzowej - Zespół Chirurgii Jednego Dnia

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   426 757 529

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej

3
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 266

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

4
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 203

Oddział Zaburzeń Afektywnych

3
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 204

Oddział Zaburzeń Psychotycznych

4
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 203

Pododdział Medycyny Nuklearnej

4
Ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 - Łódź-Widzew   426 757 016

Pododdział Ortopedii Dziecięcej

4
Ul. Pomorska 251, 92-213 - Łódź-Widzew   422 014 250

Sp Zoz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im.wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Klinika Reumatologii

5
Ul. Pieniny 30, 92-003 - Łódź-Widzew   426 793 144 w. 236

Oddział Geriatrii

4
Ul. Pieniny 30, 92-003 - Łódź-Widzew   426 793 144 w. 214

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika w Łodzi

Oddział Alergologii I Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej I Alergologii

5
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 - Łódź-Widzew   426 747 414

Oddział Pediatrii Zabiegowej.chirurgia, Otolaryngologia I Urologia Dziecięca

5
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 71, 90-329 - Łódź-Widzew   000 000 000

Miejskie Centrum Medyczne Im. Dr.karola Jonschera w Łodzi

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 943

Oddział Chirurgiczny OgÓlny

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 990

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

5
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 947

Oddział ChorÓb Wewnętrznych I Kardiologii

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 761 774

Oddział Neurologiczny

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 927

Oddział Okulistyczny

2
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 961

Miejskie Centrum Medyczne Im. Dr.karola Jonschera w Łodzi

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 721 946

Oddział Rehabilitacyjny

4
Ul. Milionowa 14, 93-113 - Łódź-Widzew   426 761 774

Miejskie Centrum Terapii I Profilaktyki Zdrowotnej Im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień

5
Ul. Niciarniana 41, 92-320 - Łódź-Widzew   426 749 890

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed