Szukaj

w miejscowości Namysłów - przychodnia, lekarz

Przychodnia Wielospecjalistyczna

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774040200

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dormed" w Namysłowie

4
Braterska 1, 46-100 - Namysłów   077 4355609

Szpital

5
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774040200

Podstawowa Opieka Zdrowotna

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774040200

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Filia w Namysłowie

4
Ul. Oleśnicka 10, 46-100 - Namysłów   77 5462123

Punkt Konsultacyjno - Rehabilitacyjny

3
Wolności 12A, 46-100 - Namysłów   77 44 27 022

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna

5
Kościelna 2, 46-100 - Namysłów
Kościelna 2, 46-100 - Namysłów   77 41 90 580

Prywatne Laboratorium Analityczne I Mikrobiologiczne Józefa Grabowska

3
Ul. Bohaterów Warszawy 21, 46-100 - Namysłów

Przychodnia Nr 1

4
Ul. Władysława Sikorskiego 6, 46-100 - Namysłów   774100392

Laboratorium Analiz Medycznych

4
Ul. Władysława Stanisława Reymonta 72, 46-100 - Namysłów   607370443

Opieka Długoterminowa

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774040200

Opieka Wyjazdowa

4
Ul. Jarosława Iwaszkiewicza 10, 46-100 - Namysłów   500030315

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Arka" Elżbieta Nawrot

4
Ul. Harcerska 1/5, 46-100 - Namysłów   774107515

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profilaktyk"

4
Tadeusza Kościelna 29B, 46-100 - Namysłów   602 535 837

Lab-Med Napierała Janusz

5
Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   531997184

Pracownia Diagnostyki Obrazowej Wamed

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   +48 664 456 533

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie

2
Piłsudskiego 13, 46-100 - Namysłów   77 41 90 480, 41 90

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Spółka Cywilna

4
Ul. Adama Mickiewicza 8, Namysłów   774101355

Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej

3
Ul. Pocztowa 7, 46-100 - Namysłów

Poradnie Specjalistyczne

4
Ul. Adama Mickiewicza 8, 46-100 - Namysłów   774101355

Pracownia Rentgenodiagnostyki

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774040244

Ośrodek Leczenia Odwykowego

4
Woskowice Małe 15, 46-100 - Namysłów   774196555

Poradnia Odwykowa

5
Woskowice Małe 15, 46-100 - Namysłów   774196555

Pracownia Tomma Diagnostyka Obrazowa

5
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   77 404 02 69

Ratownictwo Medyczne Falck

3
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774054150

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Oddział Chirurgiczny OgÓlny

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Oddział Medycyny Paliatywnej

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Oddział Neonatologiczny

5
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Oddział Pediatryczny

5
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Oddział Urologiczny

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy

4
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów
Ul. Oleśnicka 4, 46-100 - Namysłów   774 040 200

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed