Szukaj

Szpitale w miejscowości Wawer - przychodnia, lekarz

W miejscowości Wawer znajduje się oddział okulistyki (Ul. Bursztynowa 2 tel. 22 47-35-383). Szpitale przyjmują chorych z miejscowości Klembów oddalone o 25 km. Najbliżej rezonans magnetyczny można przeprowadzić Warszawa w miejscowości położonej 0km od miasta, telefon 22-3434655, 22-3434555. tomografia komputerowa w ramach NFZ przeprowadzane są w poradnii Tomograf, Warszawa Ul. Alpejska 42. Najbliżej położony oddział chirurgii znajduje się w miejscowości Zielonka w odległości 11km przy Ul. Poniatowskiego 97.

Instytut Kardiologii Im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Oaiit

4
Ul. Alpejska 42, 04-628 - Wawer   22/3434224

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Oddział Audiologii I Foniatrii

3
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   (22) 8151614

Oddział Chirurgii OgÓlnej

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151360

Oddział Diabetologii

5
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   22 8157578

Oddział Endokrynologii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   22 8157578

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

5
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157384

Oddział Immunologii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151875

Oddział Intensywnej Terapii I

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151335

Oddział Intensywnej Terapii Ii

5
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151342

Oddział Kardiochirurgii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   22/8157346

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Oddział Kardiologii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157370

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151540

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

3
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157766

Oddział Neurochirurgii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157560

Oddział Neurologii I Epileptologii

3
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157404

Oddział Okulistyki

3
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157355

Oddział Onkologii

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151787

Oddział Otolaryngologiczny

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   (022) 8157092

Oddział Pediatrii, Żywienia I ChorÓb Metabolicznych

2
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151214

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   22/8151924

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

5
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8157550

Oddział Transplantacji NarządÓw

4
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151360

Oddział Urologii Dzieciecej

3
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 - Wawer   022/8151351

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Oddział Dermatologii Dorosłych

4
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Dermatologii Dziecięcej

5
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

3
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Kardiologiczny

3
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Nefrologiczny

4
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Neurologiczny

5
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Oddział Okulistyczny

5
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   22 4735383

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Oddział Urologiczny

5
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Pododdział Chirurgii Naczyniowej

4
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   22 4735383

Pododdział Gastroenterologiczny

4
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   22 4735383

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

4
Ul. Bursztynowa 2, 04-749 - Wawer   022 4735383

Hospicjum Domowe Im. Cicely Saunders

Poradnia Medycyny Paliatywnej

4
Ul. Alpejska 4A, 04-628 - Wawer   22 350 73 76

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed