Szpitale w miejscowości Wrocław-Psie Pole


Opis

W miejscowości Wrocław-Psie Pole znajduje się oddział Kardiologii. Szpitale przyjmują chorych z miejscowości Kondratowice oddalone o 40 km. Najbliżej Rezonans Magnetyczny można przeprowadzić Wrocław-Psie Pole w miejscowości położonej 2km od miasta, telefon 71 32 70 397. Tomografia komputerowa w ramach NFZ przeprowadzana jest w poradnii Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej, Wrocław-Psie Pole Ul. Kamieńskiego 73A. Najbliżej położony ortopeda znajduje się w miejscowości Wrocław-Fabryczna w odległości 3km przy Ul. Legnicka 56. W odległości 3km od miasta przyjmuje lekarz okulista, w szpitalu w miejscowości Wrocław.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień WojewÓdzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień I WspÓłuzależnienia

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień
Świadczenia
1 7 8 14 15 24 132 142 144
Dojazd
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Iii Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
Świadczenia

Ii Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

I Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

Iv Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
Świadczenia

Oddział Leczenia Alkoholowych ZespołÓw Abstynencyjnych

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu (detoksykacja)
Świadczenia

Oddział Leczenia Alkoholowych ZespołÓw Abstynencyjnych WojewÓdzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień I WspÓłuzależnienia

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu (detoksykacja)
Świadczenia

Oddział Leczenia Uzależnień

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień
Świadczenia

Pododdział Leczenia ZespołÓw Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Świadczenia

Pododdział Leczenia ZespołÓw Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych Olaza Wotuiw

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
Świadczenia

Vi Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

V Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
Ulica
50-226 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi
 • Leczenie psychiatryczne
Świadczenia

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. Z O.o.

Hospicjum Stacjonarne Św. Jana Bożego

Ul. Poświęcka 8A
Ulica
51-128 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Hospicjum stacjonarne
 • Medycyna paliatywna w warunkach stacjonarnych
Świadczenia
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.j.gromkowskiego

Iii Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Neurologia
 • Leczenie udaru mózgu
Świadczenia
119, 116, 130
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Ii Oddział ChorÓb Zakaźnych

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie AIDS
 • Choroby tropikalne
 • Leczenie WZW
 • Choroby zakaźne
Świadczenia

I Oddział ChorÓb Zakaźnych

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie WZW
 • Leczenie AIDS
 • Choroby tropikalne
 • Choroby zakaźne
Świadczenia

Pododdział Neurologii

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Neurologia dziecięca
Świadczenia

Vii Oddział Gastroenterologii I Hepatologii

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Gastrologia
 • Hepatologia
 • Gastroenterologia
Świadczenia

Xii Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Świadczenia

Xiv Oddział Pediatryczny - Pulmonologii I Alergologii

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie gruźlicy u dzieci
 • Pulmonologia dziecięca
 • Choroby płuc dziecięce
Świadczenia

Xvii Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii NoworodkÓw I Dzieci

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci
Świadczenia

Xvi Oddział Immunologii Klinicznej I Pediatrii

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Immunologia dziecięca
Świadczenia

Xv Oddział Pediatryczny - Nefrologii

Ul. Koszarowa 5
Ulica
51-149 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Nefrologia dziecięca
Świadczenia

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet Nzoz

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Anestezjologia i intensywna terapia
Świadczenia
144, k
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Kardiochirurgiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Intensywny nadzór kardiologiczny
 • Kardiochirurgia
 • Kardiologia
 • Wszczepianie rozruszników
Świadczenia

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Kardiochirurgia dziecięca
 • Wszczepianie rozruszników u dzieci
Świadczenia

Oddział Kardiochirurgii

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Wszczepianie rozruszników
 • Intensywny nadzór kardiologiczny
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
Świadczenia

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Kardiochirurgia dziecięca
 • Wszczepianie rozruszników u dzieci
Świadczenia

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

Godziny otwarcia / rejestracji
 • Rehabilitacja kardiologiczna
Świadczenia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu

Oddział Angiologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Angiologia
Świadczenia
144, K, 130
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia naczyniowa
Świadczenia

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia onkologiczna
Świadczenia

Oddział Dermatologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Dermatologia
 • Wenorologia
Świadczenia

Oddział Kardiologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Świadczenia

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Kardiologia dziecięca
 • Intensywny nadzór kardiologiczny u dzieci
Świadczenia

Oddział Nefrologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Nefrologia
Świadczenia

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Onkologia
Świadczenia

Oddział Pediatryczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Alergologia dziecięca
 • Gastrologia dziecięca
 • Hepatologia dziecięca
Świadczenia

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Ginekologia onkologiczna
Świadczenia

Oddział Transplantologiczny

Ul. Kamieńskiego 73A
Ulica
51-124 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Przeszczep trzustki
 • Przeszczep nerki
 • Transplantologia
Świadczenia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "multi-Medica"

Oddział Chirurgii Naczyniowej Jednego Dnia

Ul. Zakrzowska 19 A
Ulica
51-318 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 15:00-23:59
 • Wtorek: 14:00-23:59
 • Piątek: 09:00-20:00
 • Sobota: 07:00-16:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Chirurgia naczyniowa
Świadczenia
D 130 147 141 128
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ul. Zakrzowska 19 A
Ulica
51-318 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Wtorek: 16:00-18:00
 • Środa: 16:00-23:00
 • Czwartek: 14:00-23:00
 • Piątek: 15:00-21:00
 • Sobota: 07:00-23:59

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Piątek: 07:00-21:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Ginekologia
Świadczenia

Oddział Otolaryngologiczny

Ul. Zakrzowska 19 A
Ulica
51-318 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek: 15:00-21:00
 • Wtorek: 16:00-21:00
 • Sobota: 07:00-16:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Piątek: 07:00-21:00
 • Sobota: 07:00-16:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Otorynolaryngologia
Świadczenia

Oddział Urologiczny

Ul. Zakrzowska 19 A
Ulica
51-318 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek, Środa: 15:00-21:00
 • Wtorek: 07:00-22:00
 • Czwartek: 15:00-23:59
 • Piątek: 15:00-20:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Piątek: 07:00-21:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Urologia
Świadczenia

Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy "provita"

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ul. Bierutowska 63
Ulica
51-317 - Wrocław-Psie Pole
Miasto
Telefon

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek - Niedziela: 00:00-00:00

Godziny otwarcia rejestracji

 • Poniedziałek - Piątek: 08:00-16:00
Godziny otwarcia / rejestracji
 • Rehabilitacja neurologiczna
Świadczenia
904, 147, 903, 905
Dojazd
 • klimatyzatory
 • miejsca parkingowe
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • korytarze dostosowane do osób z niepełnosprawnością
 • podnośniki osobowe dla niepełnosprawnych
Wyposażenie

Lokalizacja

Znajdź poradnię

Specjalizacje