Szukaj

Szpitale w miejscowości Zamość - przychodnia, lekarz

W miejscowości Zamość znajdują się oddziały chorób wewnętrznych (Aleje Jana Pawła 10 tel. 084 677 36 30,Aleje Jana Pawła 10 tel. 084 677 36 00), kardiologii, oraz okulistyki (Ul. Polna 9A tel. 846383525). Szpitale przyjmują chorych z miejscowości Gorzków oddalone o 34 km, Tereszpol oddalone o 37 km, Trzeszczany oddalone o 41 km, oraz Łopiennik Górny. Najbliżej rezonans magnetyczny można przeprowadzić Zamość w miejscowości położonej 1km od miasta, telefon 0846773820. tomografia komputerowa w ramach NFZ przeprowadzane są w poradnii Pracownia Tomografii Komputerowej, Zamość Aleje Jana Pawła 10.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Caritas

5
Ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 - Zamość   604050550

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Wysomed

4
Wysokie 152, 22-400 - Zamość   846166317

Nzoz "Przychodnia Na Karolówce" S.c.

5
Ul. B. Prusa 2, 22-400 - Zamość   84 6396525

Marek Szadurski "Szadent" Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej

4
Ul. Elizy Orzeszkowej 28, 22-400 - Zamość   084 6390909

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Medyk" Sp.z O.o.

4
Szwedzka 20, 22-400 - Zamość   84 6386538, 84 63864

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Hipokrates" Sp.z O.o.

4
Ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   084 6384190

Przychodnia "Resort- Med"

4
Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 22-400 - Zamość   84 6771706

Przychodnia Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

4
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

4
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845387968

Przychodnia Stomatologiczna

4
Al. Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Elmed"

3
Przemysłowa 21, 22-400 - Zamość

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu

4
Ul. Partyzantów 5, 22-400 - Zamość   84 6271115

Salus Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

4
Szczebrzeska 11 I, 22-400 - Zamość   84 53 21 337

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Lekarza Rodzinnego

4
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 A, 22-400 - Zamość   84 6392683

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stom-Med"

4
Graniczna 73, 22-400 - Zamość   084 6385567

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjal- Med"

3
Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   84 6391169

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec"

4
Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   84 6384253

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Petrus"

3
Kilińskiego 71, 22-400 - Zamość   084 6271521

Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Zamościu

4
Ul. Stefana Okrzei 14, 22-400 - Zamość   84 6380088

Zakład Opieki Zdrowotnej Oz Zakładu Karnego w Zamościu

3
Ul. Hrubieszowska 40, 22-400 - Zamość   84 6387604

Ambulatorium z Izbą Chorych

4
Piłsudskiego 36, 22-400 - Zamość   084 6181401

N.z.o.z Laboratorium Analityczne - Henryk Wyszyński

4
Jasna 14, 22-400 - Zamość   84 6386751, 60672379

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej

3
Kilińskiego 32, 22-400 - Zamość   846275434

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekmed"

3
Ciepła 10., 22-400 - Zamość   84 6274565

"Nowy Słuch" Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu - Aparaty Słuchowe

3
Polna 16 C/d, 22-400 - Zamość   084 6278031

Orto-Complex

5
Ul. Wiejska 17, 22-400 - Zamość   600378870

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehamed

4
Ciepła 10, 22-400 - Zamość   604114486

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ewident" Spółka Cywilna

4
Wyszyńskiego 52B, 22-400 - Zamość   084 6270474

Nzoz Przychodnia Rehabilitacyjna Rehabilitant

5
Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   505829982

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kardiocentrum"

4
Ul. Partyzantów 5, 22-400 - Zamość   728214701

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardiologia

5
Wyszyńskiego 3/4P, 22-400 - Zamość   084 6383138

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Le-Med

5
Prusa 2, 22-400 - Zamość   511147216

Przychodnia Stomatolgiczna Nzoz "Dentica"

4
Orzeszkowej 45, 22-400 - Zamość   84 6272993

Przychodnia Specjalistyczna

4
Ul. Lwowska 30/2,9, 22-400 - Zamość Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   606407333

Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej

4
Ul. Lwowska 30/2,9, 22-400 - Zamość   606407333

Punkt Zaopatrzenia Medycznego

4
Ul. Lwowska 30/2,9, 22-400 - Zamość   606407333

Nzoz Rehamed Koszary

4
Koszary 39, 22-400 - Zamość   601229770

Nzoz Promed Beata Bełz

4
Spadek 49, 22-400 - Zamość   846438593

Multimed Zamość Sp. z o.o.

4
Ul. Śląska 40., 22-400 - Zamość   84 6396330

Lekarz Rodzinny J.szaruga, U.szaruga Spółka Jawna

5
Ul. Harcerska 8, 22-400 - Zamość   846273943

Edentika Sp. z o.o.

4
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3/5 P, 22-400 - Zamość   846383138

Przychodnia

4
Al. Jana Pawła Ii 7/1, 22-400 - Zamość   667766046

Transport Sanitarny-Irena Bełz

5
Ul. Szwedzka 20, 22-400 - Zamość   507080742

Zakład Opieki Zdrowotnej Medeor

5
Ul. Szczebrzeska 11 I, 22-400 - Zamość   846351044

Ko-Med Centrum Medyczne Zamość

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   537 403 537

Lecznictwo Stacjonarne Ortomedica Zamość

4
Al. Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   84 530 37 43

Ambulatorium Ortomedica Zamość

5
Świetego Piatka 37, 22-400 - Zamośc   84 677 20 00

Oddział Nadzoru Sanitarnego

4
Peowiaków 96, 22-400 - Zamość   84 63936913

Oddział Laboratoryjny

3
Peowiaków 96, 22-400 - Zamość   84 63936913

Sekcja Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia

3
Peowiaków 96, 22-400 - Zamość   84 63936913

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Spiromed" S.c.

4
Ul. Hrubieszowska 38A, 22-400 - Zamość   084 6278830

Przychodnia Okulistyczna

4
Ul. Nowy Rynek 20, 22-400 - Zamość   84 6391890

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Szkolnej" w Zamościu

4
Ul. Jana Kilińskiego 32/117, 22-400 - Zamość   084 6275666

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia

4
Ul. Św. Piątka 49, 22-400 - Zamość   84 6399999, 66990990

Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dermatologia Zamojska S.c

4
Ul. Elizy Orzeszkowej 28, 22-400 - Zamość   84 6395687

Centrum Medyczne Dermedica

4
Ul. Koszary 55, 22-400 - Zamość   604093555

Poradnie Specjalistyczne Zacisze

5
Al. Aleje Jana Pawła Ii 8, 22-400 - Zamość   602450762

Szpital Zacisze

4
Al. Aleje Jana Pawła Ii 8., 22-400 - Zamość   530733037

Centrum Diagnostyki I Rehabilitacji Funkcjonalnej

3
Św. Piątka 37, 22-400 - Zamość   846772000

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Joloko" Sp. z o.o.

5
Feliksa Wolskiego 5, 22-400 - Zamość   84 638 11 24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej El- Dent Elżbieta Kornet

4
Ul. Szwedzka 15, 22-400 - Zamość   84 6394808

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Kietlińska

3
Wyszyńskiego 3/5P, 22-400 - Zamość   84 6383138

Przychodnia Stomatologiczna Nr 1

5
Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   84 6391131

Przychodnia Stomatologiczna Nr 2

5
Partyzantów 5, 22-400 - Zamość   84 6270326

Szkolna Poradnia Stomatologiczna

2
Ul. Partyzantów 68, 22-400 - Zamość   84 6392766

Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. Szpital

4
Al. Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   84 5359910

Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. Poradnie

3
Al. Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   84 5359910

Centrum Medyczne Orzeszkowej 28

3
Ul. Elizy Orzeszkowej 28, 22-400 - Zamość   509750294

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Domowa "Piel-Med"

3
Hetmana Jana Zamoyskiego 13, 22-400 - Zamość   846398836

Pielęgniarska Opieka Domowa "Piel-Med"

3
Ul. Elizy Orzeszkowej 45, 22-400 - Zamość   846272993

Ośrodek Dializ Nr 19 w Zamościu

5
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 639 34 31

"Ortopedia Zamojska" Sp. z o.o. - Przychodnia

4
Ul. Jana Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   84 6381587

"Ortopedia Zamojska" Sp. z o.o. - Przychodnia

3
Ul. Ciepła 10, 22-400 - Zamość   84 6380638

Zakład Krioterapii Ogólnoustrojowej

4
Starowiejska 23, 22-400 - Zamość   84 6380638

Chirurgia Jednego Dnia Ortopedia Zamojska

3
Polna 9A, 22-400 - Zamość   084 6381589

Pracownia Rentgenodiagnostyki I Densytometrii

4
Ul. Jana Kilińskiego 11, 22-400 - Zamość   502553488

Szpital

4
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773333

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

3
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773218

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna

4
Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773318

Laboratorium Analityczne

4
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773800

Zakład Radiologii

5
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773820

Ośrodek Diagnozy I Leczenia Chorób Układu Nerwowego

5
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773829

Zakład Endoskopii

4
Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość Al. Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773333

Zakład Rehabilitacji

3
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773822

Zakład Patomorfologii

5
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773035

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

5
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   084 6773218

Zamojski Szpital Niepubliczny

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 677 50 10

Zamojski Szpital Niepubliczny Opieka Długoterminowa I Hospicyjna

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 677 50 10

Przychodnia Gruźlicy I Chorób Płuc

3
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 677 50 97

Dział Diagnostyki Obrazowej

3
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 677 51 00

Ośrodek "Zamość"

4
Ul. Kilińskiego 4, 22-400 - Zamość   0601332015

Zamojskie Centrum Słuchu I Mowy Słuchmed

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   846391157

Przychodnia Sportowo Lekarska

4
Królowej Jadwigi 8, 22-400 - Zamość   0846385847

Zakład Rehabilitacji Medycznej

4
Ul. Koszary 60, 22-400 - Zamość   84 5341517, 84 63858

Wyjazdowy Zespół Rehabilitacyjny

3
Królowej Jadwigi 8, 22-400 - Zamość   0846385847

Poradnia Wad Postawy dla Dzieci I Młodzieży

5
Królowej Jadwigi 8, 22-400 - Zamość   846385847

Poradnie Okulistyczne

5
Polna 9A, 22-400 - Zamość   691041888, 84638352

Oddział Leczenia Jednego Dnia

3
Ul. Polna 9A, 22-400 - Zamość   691041888, 84638352

Zamość Filia Nr 8

4
Spadek 41, 22-400 - Zamość   84 5398040

Diagnostyka Laboratorium Regionu Południowo-Wschodniego

3
Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   84 63 85 067

Etg Zamość

4
Ul. Szczebrzeska 11I, 22-400 - Zamość   722222288

Ko-Med Centra Kliniczne Zamość

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   537403537

Przychodnia Stomatologiczna Duo-Dent S.j.

3
Ul. Partyzantów 59/4, 22-400 - Zamość   84 6271490

Gabinet Vision Express

5
Ul. Przemysłowa 10, 22-400 - Zamość

Centrum Planowania Rodziny

5
Al. Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845387970

Osrodek Zdrowia Psychicznego I Odwykowego

3
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Ambulatoryjny Osrodek Zabiegowy

3
Al. Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Pozostałe Osrodki Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

3
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Osrodek Diagnostyki

4
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Chirurgia Jednego Dnia "Puls" Polna

3
Polna 9A, 22-400 - Zamość   845303745

Chirurgia Jednego Dnia "Puls"

5
Aleje Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303745

Centrum Usług Medycznych Sonologistic

4
Ul. Peowiaków 1B, 22-400 - Zamość   84 6391903

Centrum Medyczne "Betamed" Filia Nr 6

5
Ul. Św. Piątka 49, 22-400 - Zamość   504180566, 81 74 15

Przychodnia Stomatologiczna Unodent Beata Januchowska-Badach

3
Ul. Lwowska 30/30, 22-400 - Zamość   600830663

Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Zamość

4
Ul. Szwedzka 20, 22-400 - Zamość   223496060

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii w Zamościu

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

3
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 38 80

Oddział Chirurgii Naczyniowej

3
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 35 80

Oddział Chirurgii OgÓlnej I Onkologicznej

5
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 35 30

Oddział ChorÓb Wewnętrznych I Gastroenterologii

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 36 30

Oddział Ginekologiczno-Położniczy I Patologii Ciąży

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 34 70

Oddział Kardiochirurgii

5
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 32 33

Oddział Kardiologiczny

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 34 30

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła Ii w Zamościu

Oddział Laryngologiczny

5
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 37 20

Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego I ChorÓb Wewnętrznych

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 36 00

Oddział Neurochirurgii

3
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 35 80

Oddział Neurologiczny

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 36 90

Oddział Onkologii Klinicznej

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 35 70

Oddział Rehabilitacji

5
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 30 60

Oddział Urologiczny

4
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   084 677 36 60

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

3
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   84 6773430

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

5
Aleje Jana Pawła 10, 22-400 - Zamość   84 6773570

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Oddział ChorÓb Płuc

3
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   846775067

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Oddział Hematologiczny

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   846775088

Oddział Leczenia Jednego Dnia dla Dzieci

4
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   846775058

Poradnia Medycyny Paliatywnej

3
Ul. Peowiaków 1, 22-400 - Zamość   846775079

"Puls" Sp. z o.o.

Oddział Leczenia Jednego Dnia

5
Ul. Jana Pawła Ii 19, 22-400 - Zamość   845303743

Centrum Okulistyki Oko-Med Spółka z o.o.

Oddział Okulistyczny

3
Ul. Polna 9A, 22-400 - Zamość   846383525

Nu-Med Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.

Oddział Radioterapii

4
Aleje Jana Pawła Ii 10, 22-400 - Zamość   845359860

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed