Szukaj

Szpitale

 • 348 Dolnośląskie 3017 szpitali w trzystu czterdziestu ośmiu miastach u 2713 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 621 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, sto siedemdziesiąt trzy poradnie kardiologiczne, i 751 lekarzy okulistów.
 • 214 Kujawsko Pomorskie 1635 szpitali w dwustu czternastu miastach u 1384 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 317 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 101 gabinety kardiologiczne, a także dwieście dziewięćdziesiąt jeden poradnii okulistycznych.
 • 324 Lubelskie 2071 szpitali w trzystu dwudziestu czterech miastach u 1823 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 504 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 131 lekarzy kardiologów, oraz 423 gabinety okulistyczne.
 • 154 Lubuskie 1190 szpitali w stu pięćdziesięciu czterech miastach u 1044 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 141 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterdzieści osiem poradnii kardiologicznych, i 102 lekarzy okulistów.
 • 296 Łódzkie 1781 szpitali w dwustu dziewięćdziesięciu sześciu miastach u 1522 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 574 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 142 gabinety kardiologiczne, a także pięćset siedemdziesiąt dwie poradnie okulistyczne.
 • 447 Małopolskie 3060 szpitali w czterystu czterdziestu siedmu miastach u 2821 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 551 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 177 lekarzy kardiologów, oraz 546 gabinety okulistyczne.
 • 598 Mazowieckie 5123 szpitali w pięciu dziewięćdziesięciu ośmiu miastach u 4737 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1277 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterysta poradnii kardiologicznych, i 1723 lekarzy okulistów.
 • 135 Opolskie 951 szpitali w stu trzydziestu pięciu miastach u 807 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 144 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 43 gabinety kardiologiczne, a także sto czternaście poradnii okulistycznych.
 • 426 Podkarpackie 2296 szpitali w czterystu dwudziestu sześciu miastach u 2092 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 266 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 127 lekarzy kardiologów, oraz 202 gabinety okulistyczne.
 • 161 Podlaskie 1338 szpitali w stu sześćdziesięciu jeden miastach u 1147 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 183 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, trzydzieści siedem poradnii kardiologicznych, i 129 lekarzy okulistów.
 • 214 Pomorskie 1891 szpitali w dwustu czternastu miastach u 1685 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 539 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 143 gabinety kardiologiczne, a także czterysta osiemdziesiąt jeden poradnii okulistycznych.
 • 315 Śląskie 4264 szpitali w trzystu piętnastu miastach u 3953 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1382 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 402 lekarzy kardiologów, oraz 1042 gabinety okulistyczne.
 • 190 Świętokrzyskie 802 szpitali w stu dziewięćdziesięciu miastach u 627 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 169 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt siedem poradnii kardiologicznych, i 165 lekarzy okulistów.
 • 173 Warmińsko-Mazurskie 1402 szpitali w stu siedemdziesięciu trzech miastach u 1210 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 221 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 53 gabinety kardiologiczne, a także sto szesnaście poradnii okulistycznych.
 • 444 Wielkopolskie 3714 szpitali w czterystu czterdziestu czterech miastach u 3463 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 657 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 150 lekarzy kardiologów, oraz 443 gabinety okulistyczne.
 • 187 Zachodniopomorskie 2037 szpitali w stu osiemdziesięciu siedmu miastach u 1833 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 328 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt siedem poradnii kardiologicznych, i 285 lekarzy okulistów.

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed