Placówki Medyczne

 • 388 Dolnośląskie - Placówki Medyczne 9788 placówek medycznych w trzystu osiemdziesięciu ośmiu miastach u 8792 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 620 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, sto siedemdziesiąt dwa poradnie kardiologiczne, i 751 lekarzy okulistów.
 • 257 Kujawsko Pomorskie - Placówki Medyczne 6350 placówek medycznych w dwustu pięćdziesięciu siedmu miastach u 5652 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 309 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 100 gabinety kardiologiczne, a także dwieście osiemdziesiąt pięć poradnii okulistycznych.
 • 408 Lubelskie - Placówki Medyczne 7491 placówek medycznych w czterystu ośmiu miastach u 6720 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 504 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 131 lekarzy kardiologów, oraz 418 gabinety okulistyczne.
 • 168 Lubuskie - Placówki Medyczne 3129 placówek medycznych w stu sześćdziesięciu ośmiu miastach u 2806 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 141 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterdzieści osiem poradnii kardiologicznych, i 99 lekarzy okulistów.
 • 331 Łódzkie - Placówki Medyczne 7461 placówek medycznych w trzystu trzydziestu jeden miastach u 6767 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 573 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 142 gabinety kardiologiczne, a także pięćset siedemdziesiąt dwie poradnie okulistyczne.
 • 496 Małopolskie - Placówki Medyczne 10330 placówek medycznych w czterystu dziewięćdziesięciu sześciu miastach u 9582 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 544 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 177 lekarzy kardiologów, oraz 537 gabinety okulistyczne.
 • 675 Mazowieckie - Placówki Medyczne 21177 placówek medycznych w sześciuset siedemdziesięciu pięciu miastach u 19947 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1271 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterysta jeden poradnii kardiologicznych, i 1720 lekarzy okulistów.
 • 185 Opolskie - Placówki Medyczne 2752 placówek medycznych w stu osiemdziesięciu pięciu miastach u 2454 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 144 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 43 gabinety kardiologiczne, a także sto dwanaście poradnii okulistycznych.
 • 476 Podkarpackie - Placówki Medyczne 6106 placówek medycznych w czterystu siedemdziesięciu sześciu miastach u 5566 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 266 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 127 lekarzy kardiologów, oraz 202 gabinety okulistyczne.
 • 178 Podlaskie - Placówki Medyczne 3807 placówek medycznych w stu siedemdziesięciu ośmiu miastach u 3446 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 183 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, trzydzieści siedem poradnii kardiologicznych, i 129 lekarzy okulistów.
 • 242 Pomorskie - Placówki Medyczne 7698 placówek medycznych w dwustu czterdziestu dwóch miastach u 7225 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 539 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 143 gabinety kardiologiczne, a także czterysta osiemdziesiąt jeden poradnii okulistycznych.
 • 388 Śląskie - Placówki Medyczne 15510 placówek medycznych w trzystu osiemdziesięciu ośmiu miastach u 14678 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1370 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 402 lekarzy kardiologów, oraz 1039 gabinety okulistyczne.
 • 234 Świętokrzyskie - Placówki Medyczne 3336 placówek medycznych w dwustu trzydziestu czterech miastach u 2861 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 165 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt siedem poradnii kardiologicznych, i 165 lekarzy okulistów.
 • 215 Warmińsko-Mazurskie - Placówki Medyczne 4208 placówek medycznych w dwustu piętnastu miastach u 3834 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 221 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 53 gabinety kardiologiczne, a także sto szesnaście poradnii okulistycznych.
 • 511 Wielkopolskie - Placówki Medyczne 10470 placówek medycznych w pięciu jedenastu miastach u 9928 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 657 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 144 lekarzy kardiologów, oraz 439 gabinety okulistyczne.
 • 203 Zachodniopomorskie - Placówki Medyczne 6584 placówek medycznych w dwustu trzech miastach u 5983 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 324 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt trzy poradnie kardiologiczne, i 285 lekarzy okulistów.

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne