Placówki Medyczne

 • 388 Dolnośląskie - Placówki Medyczne 9788 placówek medycznych w trzystu osiemdziesięciu ośmiu miastach u 8792 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 620 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, sto siedemdziesiąt dwa poradnie kardiologiczne, i 751 lekarzy okulistów.
 • 257 Kujawsko Pomorskie - Placówki Medyczne 6342 placówek medycznych w dwustu pięćdziesięciu siedmu miastach u 5644 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 309 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 100 gabinety kardiologiczne, a także dwieście osiemdziesiąt pięć poradnii okulistycznych.
 • 408 Lubelskie - Placówki Medyczne 7488 placówek medycznych w czterystu ośmiu miastach u 6717 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 504 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 130 lekarzy kardiologów, oraz 413 gabinety okulistyczne.
 • 168 Lubuskie - Placówki Medyczne 3128 placówek medycznych w stu sześćdziesięciu ośmiu miastach u 2805 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 141 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterdzieści osiem poradnii kardiologicznych, i 99 lekarzy okulistów.
 • 331 Łódzkie - Placówki Medyczne 7456 placówek medycznych w trzystu trzydziestu jeden miastach u 6762 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 573 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 142 gabinety kardiologiczne, a także pięćset siedemdziesiąt dwie poradnie okulistyczne.
 • 496 Małopolskie - Placówki Medyczne 10317 placówek medycznych w czterystu dziewięćdziesięciu sześciu miastach u 9569 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 544 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 174 lekarzy kardiologów, oraz 534 gabinety okulistyczne.
 • 675 Mazowieckie - Placówki Medyczne 21151 placówek medycznych w sześciuset siedemdziesięciu pięciu miastach u 19923 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1271 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, czterysta jeden poradnii kardiologicznych, i 1720 lekarzy okulistów.
 • 185 Opolskie - Placówki Medyczne 2750 placówek medycznych w stu osiemdziesięciu pięciu miastach u 2452 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 144 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 43 gabinety kardiologiczne, a także sto dwanaście poradnii okulistycznych.
 • 476 Podkarpackie - Placówki Medyczne 6101 placówek medycznych w czterystu siedemdziesięciu sześciu miastach u 5561 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 262 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 126 lekarzy kardiologów, oraz 202 gabinety okulistyczne.
 • 178 Podlaskie - Placówki Medyczne 3806 placówek medycznych w stu siedemdziesięciu ośmiu miastach u 3445 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 183 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, trzydzieści siedem poradnii kardiologicznych, i 129 lekarzy okulistów.
 • 241 Pomorskie - Placówki Medyczne 7687 placówek medycznych w dwustu czterdziestu jeden miastach u 7214 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 538 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 143 gabinety kardiologiczne, a także czterysta osiemdziesiąt poradnii okulistycznych.
 • 388 Śląskie - Placówki Medyczne 15498 placówek medycznych w trzystu osiemdziesięciu ośmiu miastach u 14666 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1369 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 402 lekarzy kardiologów, oraz 1039 gabinety okulistyczne.
 • 234 Świętokrzyskie - Placówki Medyczne 3334 placówek medycznych w dwustu trzydziestu czterech miastach u 2859 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 165 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt siedem poradnii kardiologicznych, i 160 lekarzy okulistów.
 • 215 Warmińsko-Mazurskie - Placówki Medyczne 4203 placówek medycznych w dwustu piętnastu miastach u 3829 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 221 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 lekarzy ortopedów, 52 gabinety kardiologiczne, a także sto szesnaście poradnii okulistycznych.
 • 511 Wielkopolskie - Placówki Medyczne 10460 placówek medycznych w pięciu jedenastu miastach u 9918 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 656 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można zero poradnii ortopedycznych, 144 lekarzy kardiologów, oraz 439 gabinety okulistyczne.
 • 203 Zachodniopomorskie - Placówki Medyczne 6563 placówek medycznych w dwustu trzech miastach u 5970 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 324 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 0 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 0 gabinetów ortopedycznych, siedemdziesiąt trzy poradnie kardiologiczne, i 285 lekarzy okulistów.

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także