Szukaj

Placówki Medyczne

 • 395 Dolnośląskie 15198 placówek medycznych w trzystu dziewięćdziesięciu pięciu miastach u 14202 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1269 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 1274 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 699 gabinetów ortopedycznych, dwieście trzydzieści siedem poradnii kardiologicznych, i 1198 lekarzy okulistów.
 • 262 Kujawsko Pomorskie 9319 placówek medycznych w dwustu sześćdziesięciu dwóch miastach u 8612 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 635 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 971 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 425 lekarzy ortopedów, 146 gabinety kardiologiczne, a także sześćset trzydzieści pięć poradnii okulistycznych.
 • 414 Lubelskie 10276 placówek medycznych w czterystu czternastu miastach u 9500 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 904 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 1099 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można siedemset trzy poradnie ortopedyczne, 152 lekarzy kardiologów, oraz 816 gabinety okulistyczne.
 • 167 Lubuskie 4841 placówek medycznych w stu sześćdziesięciu siedmu miastach u 4518 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 322 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 384 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 196 gabinetów ortopedycznych, sześćdziesiąt sześć poradnii kardiologicznych, i 244 lekarzy okulistów.
 • 330 Łódzkie 11870 placówek medycznych w trzystu trzydziestu miastach u 11176 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1276 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 1243 poradnie ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 795 lekarzy ortopedów, 206 gabinety kardiologiczne, a także tysiąc sto osiem poradnii okulistycznych.
 • 501 Małopolskie 14611 placówek medycznych w pięciu jeden miastach u 13861 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1107 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 1573 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można osiemset siedemdziesiąt siedem poradnii ortopedycznych, 231 lekarzy kardiologów, oraz 992 gabinety okulistyczne.
 • 686 Mazowieckie 29358 placówek medycznych w sześciuset osiemdziesięciu sześciu miastach u 28113 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 2264 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 3255 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 1953 gabinety ortopedyczne, czterysta dziewięćdziesiąt pięć poradnii kardiologicznych, i 2695 lekarzy okulistów.
 • 186 Opolskie 4199 placówek medycznych w stu osiemdziesięciu sześciu miastach u 3902 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 307 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 343 poradnie ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 190 lekarzy ortopedów, 58 gabinety kardiologiczne, a także dwieście sześćdziesiąt poradnii okulistycznych.
 • 477 Podkarpackie 9724 placówek medycznych w czterystu siedemdziesięciu siedmu miastach u 9183 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 518 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 768 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można czterysta cztery poradnie ortopedyczne, 184 lekarzy kardiologów, oraz 470 gabinety okulistyczne.
 • 184 Podlaskie 5962 placówek medycznych w stu osiemdziesięciu czterech miastach u 5600 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 437 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 542 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 280 gabinetów ortopedycznych, czterdzieści sześć poradnii kardiologicznych, i 271 lekarzy okulistów.
 • 242 Pomorskie 10640 placówek medycznych w dwustu czterdziestu dwóch miastach u 10169 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 865 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 1109 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 489 lekarzy ortopedów, 180 gabinety kardiologiczne, a także osiemset trzydzieści poradnii okulistycznych.
 • 389 Śląskie 21820 placówek medycznych w trzystu osiemdziesięciu dziewięciu miastach u 20942 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 2543 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 2630 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można dwa tysiące poradnii ortopedycznych, 603 lekarzy kardiologów, oraz 2070 gabinety okulistyczne.
 • 237 Świętokrzyskie 6027 placówek medycznych w dwustu trzydziestu siedmu miastach u 5550 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 400 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 504 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 275 gabinetów ortopedycznych, sto trzydzieści dziewięć poradnii kardiologicznych, i 404 lekarzy okulistów.
 • 215 Warmińsko-Mazurskie 6404 placówek medycznych w dwustu piętnastu miastach u 6029 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 400 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 468 poradnii ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można 260 lekarzy ortopedów, 78 gabinety kardiologiczne, a także dwieście siedemdziesiąt osiem poradnii okulistycznych.
 • 517 Wielkopolskie 15385 placówek medycznych w pięciu siedemnastu miastach u 14828 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 1169 oddziałów chirurgi ogólnej, oraz 1366 gabinetów ginekologiczno-położniczych. Poza tym znaleźć można osiemset sześćdziesiąt trzy poradnie ortopedyczne, 152 lekarzy kardiologów, oraz 782 gabinety okulistyczne.
 • 205 Zachodniopomorskie 9018 placówek medycznych w dwustu pięciu miastach u 8396 świadczeniodawców. Znajduje się tutaj 521 oddziałów chirurgi ogólnej, a także 844 gabinety ginekologiczno-położnicze. Poza tym znaleźć można 345 gabinetów ortopedycznych, sto poradnii kardiologicznych, i 494 lekarzy okulistów.

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed