Ochrona radiologiczna - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji ochrona radiologiczna. W bazie mamy 5 poradni w 5 miastach.

Ochrona radiologiczna to wszelkie działania mające na celu zminimalizować ryzyko zagrożenia organizmu człowieka w wyniku działania promieniowania jonizującego. Promieniowanie to jest stosowane w diagnostyce oraz terapii medycznej – jest zatem ściśle powiązane z takimi działami medycyny jak medycyna nuklearna, radioterapia oraz radiografia.

 

Każdy pacjent, który otrzymuje skierowanie na badanie m.in. tomografii komputerowej lub zdjęcia RTG, a także osoby pracujące przy wykonywaniu tych badań, są narażeni na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Może ono powodować skutki uboczne w postaci zmian chorobowych czy zmian genetycznych. Zadaniem ochrony radiologicznej oraz specjalisty w tym zakresie – inspektora ochrony radiologicznej – jest podjęcie takich działań, aby te zagrożenia były jak najmniejsze.

 

W celu wprowadzane są specjalne procedury bezpieczeństwa, jak m.in. zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajduje się aparatura, zakładanie specjalnej ochronnej odzieży, regularna kontrola aparatury czy też stosowanie podczas badań możliwie jak najniższej dawki promieniowania jonizującego.

 

Badania z wykorzystaniem tego typu promieniowania są niezwykle przydatne w medycynie i pozwalają na dokładną diagnostykę pacjenta. Skierowanie pacjenta na badanie jest uzasadnione, jeśli ta metoda diagnostyki jest konieczna, a korzyści z jej zastosowania są wyższe niż ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych. Warto jednak podkreślić, że stosowana podczas badań dawka promieniowania jonizowanego jest dobrana tak, aby zapewnić pacjentowi możliwe jak największe bezpieczeństwo.

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także