Medycyna pracy - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji medycyna pracy. W bazie mamy 1206 poradni w 359 miastach.

Medycyna pracy skupia się na badaniu i wykrywaniu zagrożeń zdrowotnych w miejscach pracy oraz na profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób zawodowych. Specjalistą w tej dziedzinie jest lekarz medycyny pracy, którego zadaniem jest wydawanie zaświadczeń o zdolności do wykonywania zawodu oraz braku przeciwwskazań do pracy. 

 

Każda osoba pracująca miła do czynienia z lekarzem medycyny pracy, przynajmniej raz w życiu. Przeprowadza on następujące badania:

– wstępne, w których powinno być określone stanowisko pracy i związane z nim zagrożenia. Kieruje nas na nie pracodawca. Lekarz po ich wykonaniu wydaje orzeczenie o zdolności do pracy i podaje termin następnej kontroli;

– okresowe, które wykonuje się na koszt pracodawcy (łącznie z opłatą za dojazd do placówki medycznej) i w czasie pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W zależności od zajmowanego stanowiska badanie okresowe należy wykonywać: 

co 2 lata – gdy pracownik narażony jest na wdychanie szkodliwych oparów i pyłów,

co 3 lata – gdy w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat,

co 4 lata – gry pracownik stale korzysta z komputera,

co 5 lat – w przypadku pracowników biurowych niekorzystających z komputera;

– kontrolne, którym muszą poddawać się pracownicy niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni. Podobnie jak pozostałe rodzaje badań są one wliczone w koszty pracodawcy.

 

Do wizyty u lekarza medycyny pracy należy się odpowiednio przygotować - zabrać aktualne wyniki badań m.in.: morfologii krwi, badania ogólnego moczu, badania stężenia glukozy we krwi oraz badania radiologicznego płuc i poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia. Badanie to odbywa się w ośrodku medycyny pracy, który zrzesza lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarki i psychologów. 

 

Powiązane badania:

morfologia krwi

badanie OB

badanie ogólne moczu

badanie stężenia glukozy we krwi

badanie wzroku

badanie radiologiczne płuc

spirometria

badanie kręgosłupa

badania wysokościowe

testy psychologiczne 

tomografia komputerowa

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także