Medycyna transportu - najlepsi specjaliści w Lokmed

W naszym serwisie przygotowaliśmy zestawienie lekarzy w specjalizacji medycyna transportu. W bazie mamy 33 poradni w 19 miastach.

Medycyna transportu pozwala na profilaktykę, diagnozę i leczenie chorób związanych z transportem oraz zajmuje się oceną ryzyka zawodowego.

 

Powstała ona z połączenia kilku specjalizacji wymienionych poniżej: 

– medycyny pracy - zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników;

– medycyny morskiej - leczy choroby związane z pracą na morzu, m.in. w rybołówstwie, na statkach, okrętach i innych jednostkach pływających oraz w stoczniach i portach. Swoim zasięgiem obejmuje również regulacje prawne, ekspozycję i patologię zawodową, transport chorych na morzu, ratowanie rozbitków, bezpieczeństwo i higienę pracy na statkach, orzecznictwo oraz nadzór sanitarny w portach morskich;

– medycyny tropikalnej - dział medycyny, który rozpoznaje i leczy choroby występujące w strefach zwrotnikowych i podzwrotnikowych;

– medycyny podróży i turystyki - zajmuje się profilaktyką podczas dalekich podróży egzotycznych. Pozwala tym samym na uniknięcie chorób tropikalnych, przenoszonych w pokarmie oraz przez owady i zwierzęta;

– medycyny lotniczej - bada, diagnozuje i leczy reakcje wraz z zaburzeniami organizmu podczas podróży statkiem powietrznym oraz zjawiska fizyczne panujące w środowisku powietrznym;

– medycyny hiperbarycznej – w celu wzmocnienia naturalnych procesów naprawczych organizmu, wykorzystuje do leczenia pacjentów tlen hiperbaryczny. W połączeniu z odpowiednią terapią pomaga m.in.: sportowcom, pacjentom z cukrzycą, z migrenami, z autyzmem i przywraca młodość i witalność;

– medycyny kolejowej - zajmuje się podstawami prawnymi, organizacją transportu kolejowego, higieną transportu kolejowego, ekspozycją i patologią zawodową, charakterystyką stanowisk pracy związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, metodyką badań, orzecznictwem oraz wypadkowością kolejową;

– medycyny transportu drogowego - obejmuje podstawy prawne, organizację transportu drogowego, jego higienę, charakteryzuje stanowiska pracy związane z bezpieczeństwem transportu drogowego, ekspozycję i patologię zawodową, metodykę badań, orzecznictwo i wypadkowość drogową;

– epidemiologii - bada  czynniki przyczyniające się do rozwoju i rozprzestrzeniania chorób. Analizy te odnoszą się do konkretnych populacji, które określają następujące czynniki: wiek, miejsce zamieszkania i narażenie na czynniki ryzyka wystąpienia danego schorzenia.

 

Specjalistą w tej dziedzinie jest lekarz medycyny transportu. Jednym z jego głównych obowiązków jest orzekanie w sprawach sądowych, ubezpieczeniowych, lekarskich i w przypadkach niezdolności do pracy, czy potrzebie rehabilitacji. Ponadto wystawia on opinie i zaświadczenia o problemach zdrowotnych osobom związanym z transportem oraz przygotowuje oceny ryzyka zawodowego. Do najczęściej diagnozowanych chorób u pacjentów zalicza się m.in.: nadciśnienie oddechowe, choroba wysokościowa, choroba dekompresyjna, choroba powietrzna, choroba lokomocyjna, choroba morska czy choroby tropikalne. 

 

Do lekarza medycyny pracy potrzebne jest skierowanie z zakładu pracy lub od lekarza medycyny rodzinnej. Na wizytę należy zabrać ze sobą odpowiednią dokumentację medyczną. Jeżeli wybieramy się na okresowe badania specjalistyczne, powinniśmy być przygotowaniu na wykonanie szeregu badań tj.: badania laboratoryjne, wzroku, równowagi, słuchu i ocenę neurologiczną pacjenta. W ten sposób lekarz sprawdzi, czy stan pacjenta nie uległ pogorszeniu lub, czy nie pojawiły się pierwsze oznaki choroby zawodowej. 

 

Powiązane badania: 

morfologia krwi

badanie OB.

badanie krwi na pasożyty

badanie stężenia glukozy we krwi

badanie stężenia kreatyniny we krwi

fosfataza alkaliczna (ALP)

aminotransferaza asparaginianowa (AST)

aminotransferaza alaninowa (ALT)

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

badanie ogólne moczu

posiew moczu

badanie ogólne kału

posiew kału

badanie wzroku

nyktometria

perymetria

badanie radiologiczne płuc

spirometria

badanie kręgosłupa

badania wysokościowe

testy psychologiczne 

badanie równowagi

badanie słuchu fizycznego 

audiometria tonalna

audiometria nadprogowa

audiometria impedancyjna

rezonans magnetyczny

tomografia komputerowa

badanie neurologiczne

badanie otoneurologiczne 

elektrokardiografia serca (EKG)

badania chemiczno-toksykologiczne

badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

test na HIV

testy przesiewowe

badanie na toksoplazmozę

badanie radiologiczne klatki piersiowej

badania sanitarno-epidemiologiczne

badania przeglądowe

badania kliniczno-kontrolne (retrospektywne)

badania kohortowe (prospektywne)

badania przekrojowe

badania eksperymentalne

badania ekologiczne

badania skriningowe

 

Artykuły

2024-02-06 09:57:13

Domowe sposoby na przeziębienie

Najpopularniejsze specjalizacje w Lokmed

Placówki medyczne

Zobacz także